Pragniemy, aby nasza placówka była bezpiecznym miejscem, gdzie dzieci będą szczęśliwe, radosne i twórcze. Ciepła, przyjazna atmosfera, uśmiechnięty, życzliwy i wykwalifikowany personel będzie wspierał dzieci w ich rozwoju. Nauczycielki pracujące w naszej placówce mają solidne przygotowanie pedagogiczne i sukcesywnie podnoszą swoje kwalifikacje oraz umiejętności, wzbogacają swój warsztat pracy o nowe metody w zakresie nauczania. Otaczają dziecko szacunkiem, pozwalają dziecku na indywidualność, uczą je samodzielności. Z uwagą obserwują zainteresowania dziecka i słuchają tego, co mówią i czego pragną dzieci.

Oferta programowa uwzględnia pełny rozwój osobowości małego dziecka: intelektualny, fizyczny, społeczny i twórczy.

W czasie pobytu dziecka zapewniamy: 

  • gimnastykę mózgu- ćwiczenia kinezjologii edukacyjnej
  • zajęcia manualno-plastyczne
  • profilaktyczne ćwiczenia logopedyczne
  • zabawy w języku angielskim
  • zajęcia muzyczno-rytmiczne
  • gimnastykę ogólnorozwojową
  • świętowanie ważnych dat naszych Maluchów

W naszej placówce oprócz tradycyjnych metod opartych na: bezpośrednim przeżywaniu i spostrzeganiu, działaniu, a także słowie realizujemy twórcze i aktywne metody, zarówno poprzez działania indywidualne, jak i zajęcia grupowe, dostosowując je do możliwości rozwojowych dziecka. Wykorzystujemy  różne koncepcje z dziedziny pedagogiki. Wśród nich są m. in.

Metoda Dennisona 

 

 Jest to prosta i skuteczna metoda wspomagająca naturalny rozwój każdego dziecka. Podstawowym jej zadaniem jest integracja myśli i działań, czyli idealna współpraca umysłu i ciała. Metodę tę wykorzystujemy przed prowadzeniem zajęć, ponieważ ma ona na celu  poprawę koncentracji. 

 

Pedagogika zabawy 

 

Zabawa jest dla dzieci naturalną potrzebą wyzwalającą wyobraźnię, fantazję, twórczość; rozwija sprawność myślenia, pomysłowość, wzbogaca słownictwo, pomaga w integracji grupy. W pedagogice zabawy stosowane są różne środki i formy: słowo pisane i mówione, gest, ruch, taniec, dotyk, dźwięk, odgrywanie ról itp.

 

Gimnastyka twórcza(ekspresyjna) R. Labana

 

Cechą charakterystyczną tej metody jest odchodzenie od ruchu odwzorowanego, na rzecz ruchu podejmowanego zgodnie z własną inwencją twórczą, fantazją, doświadczeniem. Laban postawił na twórczy rozwój dziecka. Podczas gimnastyki nie podaje się konkretnych ćwiczeń, które trzeba wykonać. Każdy ćwiczy to na co ma ochotę. Nauczyciel podczas prowadzenia zajęć łączy słowa, rytm i muzykę. Nawiązuje do znanych dzieciom piosenek i ważnych wydarzeń.

 

 

Bajkoterapia

 

Bajkoterapia jest jedną z metod terapii wykorzystywaną do pracy z dziećmi. Jej celem jest lepsze zrozumienie dziecka oraz jego problemu. Dostarczenie mu wiedzy oraz pozytywnych wzorców zachowania, sprawia, że dziecko poznaje różne sposoby myślenia jak i działania dzięki czemu potrafi sam stawić czoła problemom.

 

 

Metoda przyswajania, odkrywania, przeżywania i działania.

 

 

https://www.facebook.com/Chatka-Puchatka-Przedszkole-i-%C5%BB%C5%82obek-647526801972067/?fref=ts