2024-06-19 - Środa

ŚNIADANIE:

Bułka pszenna z twarożkiem kakaowym

Dieta: Pieczywo bezglutenowe z dżemem

Owoc sezonowy

OBIAD:

Zupa z botwinki na wywarze warzywnym zabielana jogurtem

Dieta: Zupa bez jogurtu

Canneloni z mięsem mielonym

Dieta: Spaghetti bgl z mięsem mielonym

Surówka ogrodowa

Żłobki: Marchewka na parze

Woda z cytryną

PODWIECZOREK:

Sałatka owocowa z kuskusem perłowym

Dieta: Sałatka owocowa

Owoc sezonowy

Zobacz cały jadłospis

 

 

 

 

 

Projekt „Puchatkowy Żłobek” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

REKRUTACJA

Rekrutacja do żłobka w ramach projektu „Puchatkowy Żłobek” trwa od stycznia do maja 2022 lub do wyczerpania miejsc.

Nabór obejmuje okres udziału: 01.06.2022 r. do 30.09.2023 r.

Projekt ma na celu wzrost aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród 15 osób (13K/2M) sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 z terenu miasta Białystok poprzez utworzenie Puchatkowego Żłobka, a w nim 15 nowych miejsc i zapewnienie opieki instytucjonalnej dzieciom przez 16 miesięcy w okresie 01.06.2022-30.09.2023.

O uczestnictwo w projekcie mogą ubiegać się osoby, które spełnią następujące kryteria:

1)      zamieszkanie na terenie miasta Białystok

2)      osoby pełniące funkcje opiekuńcze nad dzieckiem do lat 3

3)      złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie

Kryteria premiujące:

- osoby niepełnosprawne – 5 pkt. (orzeczenie)

 

czesne miesieczne - 360zł ,obejmuje pobyt i wyżywienie dziecka

 

Wszelkie informacje oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są:

- w biurze projektu:

ul. Słonimska 46 lok.1

Tel. 501668488

Email: ipalkiewicz@interia.pl

www.chatka-puchatka.bialystok.pl

- w biurze rekrutacyjnym:

ul. Korzeniowskiego 3

15-519 Białystok

Tel: 737766667

Email: rekrutacja@b4bconsulting.pl

 

Przyjmowane będą jedynie zgłoszenia wypełnione na właściwych drukach, opatrzone datą i podpisem Rodzica/ Opiekuna prawnego uczestnika dziecka.

W/w dokumenty należy złożyć w siedzibie lub przesłać pocztą na adres żłobka (decyduje data stempla pocztowego) podany poniżej:

 

 

Puchatkowy Żłobek

ul. Sudecka 2/2U

15-544 Białystok

Tel. 501668488

Email: ipalkiewicz@interia.pl

 

Lub

ul. Korzeniowskiego 3

15-519 Białystok

Tel: 737766667

 

O wynikach rekrutacji dzieci do projektu „Puchatkowy Żłobek” rodzice/opiekunowie prawni zostaną powiadomieni telefonicznie do 7 dni od zakończenia rekrutacji.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w żłobku lub pod nr telefonu wskazanym w ogłoszeniu.

 

 

Rekrutacja do Projektu jest otwarta, jawna, na jednakowych warunkach dla wszystkich kandydatów w oparciu o dokumenty rekrutacyjne.

Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z zasadą równych szans, w tym równości płci.

Rekrutacja uczestników prowadzona jest zgodnie z zasadą równości szans poprzez wyraźnie określone kryteria uczestnictwa i równy dostęp do informacji dla zainteresowanych udziałem w Projekcie rodziców dzieci w wieku do lat 3 bez względu na ich płeć, stopień niepełnosprawności, czy pochodzenie społeczne.

 

https://www.facebook.com/Chatka-Puchatka-Przedszkole-i-%C5%BB%C5%82obek-647526801972067/?fref=ts