Przy zapisie:

dziecka do grupy żłobkowej

Czesne za miesiąc obejmuje pobyt dziecka od 6:30 do 17:00 według potrzeb i wynosi:

1000 zł - żłobek przy ulicy Słonimskiej

1150 zł - żłobek przy ulicy Sudeckiej

wpisowe - jednorazowa opłata bezzwrotna rezerwująca miejsce w placówce - 400 zł

Przy zapisie

dziecka do Przedszkola -

Czesne za miesiąc obejmuje pobyt dziecka od 6:30 do 17:00 według potrzeb i wynosi 400 zł 

wpisowe - jednorazowa opłata bezzwrotna rezerwująca miejsce w placówce - 400 zł

 

 PROMOCJA DLA RODZEŃSTWA!!

 

 

Czesne opłacane jest z góry, przelewem do 5 dnia każdego miesiąca na konto Przedszkola lub w naszej placówce.

 

                                            

https://www.facebook.com/Chatka-Puchatka-Przedszkole-i-%C5%BB%C5%82obek-647526801972067/?fref=ts